ANBI

Publicatie van gegevens ANBI

Naam instelling:
Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO)

RSIN/fiscaal nummer:
809031899

Postadres:
Postbus 1385, 9701 BJ Groningen

Bezoekadres:
Meeuwerderweg 1, 9724 EM Groningen

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het ontdekken en ontwikkelen van jong muzikaal talent in leeftijd variërend tot en met negentien jaar, door middel van het trainen en geven van concerten in ensembleverband, een en ander in de ruimste zin. Aanvullende activiteiten van de stichting zijn het organiseren van kamermuziekavonden, buitenlandse concertreizen alsmede het maken van cd- of dvd-opnamen. Met het doel het kwaliteitsniveau te bewaken en kwaliteitseisen aan de individuele orkestleden te kunnen stellen, worden nieuwe kandidaten geselecteerd middels een jaarlijkse auditie.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Beleidsplan HJSO 2018
Beleidsplan HJSO 2019
Beleidsplan HJSO 2020

Functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Dhr. A.J.P. Buijs
Penningmeester: Dhr. F.R. Fennema
Secretaris: Mevr. M.J. Zwaving

Erevoorzitter: Dhr. L.J.I. Muller

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. De activiteiten worden op projectbasis gerealiseerd door freelance of ingeleende professionals, naast vrijwilligers en ouders. Management en muzikale leiding ontvangen een geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden, maar steken daarnaast veel eigen tijd in het orkest. De orkestinspiciënt ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
HJSO verslag 2017
HJSO verslag 2018
HJSO verslag 2019

Het jaarverslag 2020 is beschikbaar vanaf 01-04-2021

Financiële verantwoording:
HJSO financieel verslag 2017
HJSO financieel verslag 2018
HJSO financieel verslag 2019

De verantwoording over 2020 is beschikbaar vanaf 01-04-2021

Wij werken volgens de richtlijnen uit de Governance Code Cultuur.