ANBI

Publicatie van gegevens ANBI

Naam instelling:
Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO)

RSIN/fiscaal nummer:
809031899

Postadres:
Postbus 1385, 9701 BJ Groningen

Bezoekadres:
Meeuwerderweg 1, 9724 EM Groningen

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het ontdekken en ontwikkelen van jong muzikaal talent in leeftijd variërend tot en met negentien jaar, door middel van het trainen en geven van concerten in ensembleverband, een en ander in de ruimste zin. Aanvullende activiteiten van de stichting zijn het organiseren van kamermuziekavonden, buitenlandse concertreizen alsmede het maken van cd- of dvd-opnamen. Met het doel het kwaliteitsniveau te bewaken en kwaliteitseisen aan de individuele orkestleden te kunnen stellen, worden nieuwe kandidaten geselecteerd middels een jaarlijkse auditie.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Beleidsplan HJSO 2020
Beleidsplan HJSO 2021
Beleidsplan HJSO 2022
Beleidsplan HJSO 2023

Functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Dhr. A.J.P. Buijs
Penningmeester: Dhr. F.R. Fennema
Secretaris: Mevr. M.J. Zwaving

Erevoorzitter: Dhr. L.J.I. Muller

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. De activiteiten worden op projectbasis gerealiseerd door freelance of ingeleende professionals, naast vrijwilligers en ouders. Management en muzikale leiding ontvangen een geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. De orkestinspiciënt ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
HJSO verslag 2018
HJSO verslag 2019
HJSO verslag 2020
HJSO verslag 2021
HJSO verslag 2022

Financiële verantwoording:
HJSO financieel verslag 2018
HJSO financieel verslag 2019
HJSO financieel verslag 2020
HJSO financieel verslag 2021
HJSO financieel verslag 2022

Publicatieplicht
HJSO formulier publicatieplicht ANBI algemeen

Wij werken volgens de richtlijnen uit de Governance Code Cultuur.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0