Jubileum

Het Haydn Jeugd Strijkorkest werd in 1989 opgericht en beweegt zich sinds de start op een zeer hoog artistiek niveau. Veel oud-leden hebben een conservatoriumstudie met goed gevolg afgerond en maken naam als solist, orkestmusicus, kamermusicus of docent, of bekleden managementfuncties in het muziekleven. Vaak hebben zij hun jaren bij het HJSO ervaren als een essentiële schakel op weg naar een plaats in de professionele muziekwereld. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de steun van overheden, bedrijven, fondsen, particulieren, vrijwilligers, ouders en vooral aan de oprichters Ben de Ligt (dirigent) en Yke Toepoel (management), die daarvoor in 2004 een koninklijke onderscheiding ontvingen.

In 2014 bestaat het Haydn Jeugd Strijkorkest 25 jaar. Reden voor een aantal bijzondere concerten en projecten! De nieuwe website eind 2013 was alvast een eerste opstap. Een vernieuwde plek waar de Haydn familie met elkaar in contact kan blijven en herinneringen aan de afgelopen jaren kan ophalen. Op 14 juni is de grote Lustrumdag, met een symposium in samenwerking met het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool. Tevens presenteren het HVSO én het HJSO zich op hun Lustrumconcerten.

Afgelopen zomer vierde het Puchheimer Jugendkammerorchester zijn 20e verjaardag in Groningen. Die uitwisseling beviel zo goed, dat we hebben besloten om onze 25e verjaardag deze zomer in Puchheim e.o. te vieren. Een bijzonder weerzien met ongetwijfeld net zo’n mooi muzikaal resultaat als tijdens de concerten in Nederland.

In het najaar van 2014 werken het HJSO en De Noorderlingen samen aan een muzikale theaterproductie. Beide groepen jongeren zijn fanatiek, doelbewust en doortasten bezig met het aanleren van het ‘vak’. Dat bindt hen, maar onderscheidt hen ook. Het orkest werkt veelal aan het zo perfectionistisch mogelijk uitvoeren van hetgeen bepaald is. Bij de theatervooropleiding gaat het om zo perfect mogelijk uitvoeren van hetgeen je zelf bedacht hebt. Maar het vuur voor het kunstvak brandt bij beide groepen even hard. De première van de voorstelling vindt plaats tijdens het Jonge Harten Festival op 28 november in de Stadsschouwbrug Groningen.

Vanaf eind maart wordt iedere week een aflevering van de 12-delige documentaire over 25 jaar HJSO uitgezonden op Brava NL Klassiek. De documentaire volgt de voorbereidingen van het orkest vanaf de eerste repetitie tot het Lustrumconcert. Daarbij wordt ingezoomd op een aantal orkestleden in het bijzonder. De serie laat zien dat “Het Haydn” zoveel meer is dan een hobby op de zaterdagochtend.