Organisatie

Bestuur stichting Haydn Jeugd Strijkorkest
Seerp Leistra (voorzitter), Marieke Zwaving (secretaris) en Fokke Fennema (penningmeester). Bas Muller is sinds december 2016 erevoorzitter van het HJSO.

Contactinformatie

Management Jacolien de Nooij
Bezoekadres Meeuwerderweg 1 – 9724 EM Groningen
Postadres postbus 1385 – 9701 BJ Groningen
Contact 06-55123461 / info(a)hjso.nl
Inspiciënt Frederik Wassenaar 06-21226424
Chauffeur Piet Boer, Arriva Touring
Rekening ING 2804401 tnv HJSO te Groningen
IBAN: NL10INGB0002804401 BIC: INGBNL2A
Bank ING p.o.box 94780 – 1090 GT Amsterdam Netherlands
Repetities Lutherse Kerk , Haddingestraat 23, Groningen
Bezoek ook de HJSO Facebookpagina.
Vormgeving/drukwerk HJSO
Catering Ineke Kool van Langenberghe, Harma Drenth, Barbara Drijver, Patricia Piers e.v.a.
Financiële administratie Sai & Schut Registeraccountants
Fotografie/video Jeroen van Kooten, Allan Batema, Alma Popeyus en Hein Schütz (RAAF)Jeanine Altena, Martin Winter, Henk Lansink, Sander Bodewes e.a