Organisatie

Contactinformatie

Bestuur stichting HJSO

Anton Buijs (voorzitter), Marieke Zwaving (secretaris) en Fokke Fennema (penningmeester).
Bas Muller is sinds december 2016 erevoorzitter van het HJSO.

Management Anna de Vries
Bezoekadres Meeuwerderweg 1 – 9724 EM Groningen
Postadres postbus 1385 – 9701 BJ Groningen
Contact 06-42840512 / info(a)hjso.nl
Inspiciënt Frederik Wassenaar 06-21226424
Chauffeur Piet Boer, Arriva Touring
Rekening ING 2804401 tnv HJSO te Groningen
  IBAN: NL10INGB0002804401 BIC: INGBNL2A
Bank ING p.o.box 94780 – 1090 GT Amsterdam Netherlands
Repetities Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen
  Bezoek ook de HJSO Facebookpagina.
Vormgeving/drukwerk HJSO
Catering Karin van Mever, Judy Schoonhoven, Bayu Jayawardhana, Barbara Drijver e.v.a.
Financiële administratie Sai & Schut Registeraccountants
Fotografie/video Jeroen van Kooten, Allan Batema, Alma Popeyus en Hein Schütz (RAAF)Jeanine Altena, Martin Winter, Henk Lansink, Sander Bodewes e.a